May 192005
 

Eski e-postalar?m? kurcalarken buldum bunu. Taa 2001′ de bir arkada??m?n o dönemde u?ra?t???m?z bir proje için gönderdi?i e-postan?n onuna ili?tirilmi?ti. “sen bakma programc? oldu?uma ben deli ROMANT?Ä??MD?R” diye yaz?yordu.

Ömer, izinsiz yazd?m ama kusura bakmazs?n art?k 🙂

yaln?zsan e?er gecenin ayd?nl???ndas?n
demektir, yaslan gölgene ve ondan medet um.
Ama ço?ul yaln?zl?ksa seninkisi güpe gündüzün
zifirisini ya??yorsun demektir.
Bi kar?ncan?n gölgesi bile ihti?aml?d?r gölgen
yan?nda, bak ama gördü?ünü anlamaya çal??ma
duydu?unu anlamaya çal??mad???n gibi sadece
dinle, o zaman tan??t???n ki?i varolu?undan bu
yana seni en iyi anlayand?r ve sen gömsen bile
bi kar??l?k dipsiz kuyulara zaman?n kum tanesine
döndü?ü bi an tekrar sana dönecek…

Terim Karma?as?

 Uncategorized  No Responses »
May 122005
 

Evdeki bilgisayar?n hem i?lemci fan? hem de güç kayna??ndaki fan art?k inleyen na?meleri okumaktad?r. ?? ç?k??? yol üstündeki bilgisayar dükkan?na girilir ve fan almak istenir.

– “??lemci fan? var m??” diye sorulur ve
– “ne çe?it bir fan” benzeri bir cevap al?n?r.

??lemcinin türünü do?rudan anlas?nlar diye “PGA i?lemciler için” denir. Fakat kar??daki anlamaz ve
– “dik tak?lan i?lemcilerden mi?” diye sorar.
– “Hay?r, soket i?lemci” denir bir taraftan da el ile i?aret edilerek. Ancak hala eleman?n elinde slot i?lemciler için bir fan vard?r. PGA’ n?n ne oldu?u san?r?m bilinmiyor denip “Celeron 400 soket i?lemciler için” denir. Arkadan konuya el atmak isteyen bir ba?kas?;
– “abi i?lemci Pentium kaç?” diye sorar.
– “Yok, Pentium de?il Celeron”.

O anda raftaki ye?il kutu görülür ve “bak ?u fan” denerek söz konusu fana sonunda ula??l?r. S?ra güç kayna?? fan?na gelmi?tir. Onun için de kasa fan? istenerek sorun kolayca çözülür ve fanlar al?narak mutlu bir ?ekilde oradan uzakla??l?r.