Terim Karma?as?

 Uncategorized  Add comments
May 122005
 

Evdeki bilgisayar?n hem i?lemci fan? hem de güç kayna??ndaki fan art?k inleyen na?meleri okumaktad?r. ?? ç?k??? yol üstündeki bilgisayar dükkan?na girilir ve fan almak istenir.

– “??lemci fan? var m??” diye sorulur ve
– “ne çe?it bir fan” benzeri bir cevap al?n?r.

??lemcinin türünü do?rudan anlas?nlar diye “PGA i?lemciler için” denir. Fakat kar??daki anlamaz ve
– “dik tak?lan i?lemcilerden mi?” diye sorar.
– “Hay?r, soket i?lemci” denir bir taraftan da el ile i?aret edilerek. Ancak hala eleman?n elinde slot i?lemciler için bir fan vard?r. PGA’ n?n ne oldu?u san?r?m bilinmiyor denip “Celeron 400 soket i?lemciler için” denir. Arkadan konuya el atmak isteyen bir ba?kas?;
– “abi i?lemci Pentium kaç?” diye sorar.
– “Yok, Pentium de?il Celeron”.

O anda raftaki ye?il kutu görülür ve “bak ?u fan” denerek söz konusu fana sonunda ula??l?r. S?ra güç kayna?? fan?na gelmi?tir. Onun için de kasa fan? istenerek sorun kolayca çözülür ve fanlar al?narak mutlu bir ?ekilde oradan uzakla??l?r.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)