May 192005
 

Eski e-postalar?m? kurcalarken buldum bunu. Taa 2001′ de bir arkada??m?n o dönemde u?ra?t???m?z bir proje için gönderdi?i e-postan?n onuna ili?tirilmi?ti. “sen bakma programc? oldu?uma ben deli ROMANT?Ä??MD?R” diye yaz?yordu.

Ömer, izinsiz yazd?m ama kusura bakmazs?n art?k 🙂

yaln?zsan e?er gecenin ayd?nl???ndas?n
demektir, yaslan gölgene ve ondan medet um.
Ama ço?ul yaln?zl?ksa seninkisi güpe gündüzün
zifirisini ya??yorsun demektir.
Bi kar?ncan?n gölgesi bile ihti?aml?d?r gölgen
yan?nda, bak ama gördü?ünü anlamaya çal??ma
duydu?unu anlamaya çal??mad???n gibi sadece
dinle, o zaman tan??t???n ki?i varolu?undan bu
yana seni en iyi anlayand?r ve sen gömsen bile
bi kar??l?k dipsiz kuyulara zaman?n kum tanesine
döndü?ü bi an tekrar sana dönecek…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)