Jun 272005
 

Geçen gece Internet üzerinden Quake III Arena oynayay?m dedim. Daha önce yapt???m müsabakalarda aç?k ara önde olmam neticesinde kendi kendime pompalad???m gaz bir anda uçuverdi. Almanya’ da bir sunucu buldum ve oyuna dald?m. Oyundakilere çömez gözüyle bakarken bir anda son 5 dakikad?r sadece 5 frag yapabildi?imi farkettim. Dakikalar ilerledikçe ya?ad???m hüsran ve kaçan gaz miktar? artt?. Bir daha san?r?m zor oynar?m Internet üzerinden. Ben boyumun ölçüsünü ald?m.

Vikipedi

 Uncategorized  No Responses »
Jun 272005
 

Internet’ te özgür ansiklopedi olma amac? güden Wikipedia’ ya (Türkçe haliyle Vikipedi) bugün üye olup bir ?eyler karalamaya ba?lad?m. Bo? kald?kça 10 dakikal?k aralarda yazmay? dü?ünüyorum. En az?ndan bu kafa dinleme zamanlar?n? da yararl? bir i?i için kullanm?? olurum.

http://tr.wikipedia.org