Jul 302005
 

Bu sezon Ferrari’ nin kötü gidi?at? beni ve benim gibi birçok Ferrari taraftar?n? ziyadesiyle üzdü. Her yar?? öncesinde bu sefer kendilerine gelirler ve toparlarlar diye beklerken al?nan kötü dereceler beni art?k büyük bir ümitsizli?e sürüklemi?ken, bugün Macaristan GP’ sinde Michael Schumacher’ in pol pozisyonu almas?yla tekrar yüzümüz gülmeye ba?lad?. Ayr?ca bu pol pozisyonuyla Ayrton Senna’ n?n 65 pol pozisyonluk rekoruna da çok yakla?m?? oldu. Yar?nki yar?? için oldukça ümitlenmeye ba?lad?m. Belki yak?t yükünün az olmas? nedeniyle de bu kadar h?zl? gitmi? olabilir. Ama, Schumacher bunu lastiklerde yap?lan yenli?e ba?l?yor. Bakal?m. Bekleyip görece?iz.

Hadi Schumi, kalk ve kendine gel!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)