Oct 132005
 

Hüseyin Uslu’ nun günlü?ünde bu yaz?y? okuyunca ayn? dökümanlardan ben de istedim. Ve az önce Intel’ den bir e-posta geldi. Dökümanlar FedEx ile yola ç?km?? geliyormu?. Sab?rs?zl?kla bekliyorum. Vaktiyle MMX komut setlerini basmak için az m? para harcam??t?k?

Dileyenler a?a??daki adresten bu dökümanlar? sipari? edebilir:
http://developer.intel.com/design/pentium4/manuals/index2.htm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)