Oct 152005
 

Intel Architecture Manuals ile ilgili girdi?i daha geçen gün girmi? olmama ra?men dün FedEx ile birlikte i? yerine te?rif ettiler. Me?er bu dökümanlar ay?n 12′ sinde gönderilmi?ler.

?irketteki arkada?lardan birisinin kitaplar? gördü?ünde verdi?i tepki:
“Manyak m?s?n lan sen? ?imdi sen bunlar?n hepsini okumaya da kalkars?n. Zaten kafay? yemi?sin.”

?imdi evdeki kitapl???mdaki yerlerini ald?lar. Art?k otobüste eline bu kitaplardan birisini alm??, kendini kapt?rm?? bir ?ekilde okuyan birisi görürseniz bilin ki o benim. 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)