Oct 182005
 

Pazar günü bilgisayar?m?n diskindeki ar?za nedeniyle yeni ald???m diske sistemi aktarmaya kalkt?m. Ancak, sistemin dengesizli?i can?m? s?kt??? için yeni diske s?f?rdan kurulum yapmak istedim. Ancak Debian’ ?n Internet’ ten yüklenmesi oldukça uzun sürece?i ve benim de hafta boyunca tüm sabr?m tükendi?i için vaktiyle indirdi?im Kubuntu 5.04′ ü kurmaya karar verdim. Kurulumdan sonra birkaç ufak ayarla son derece ho? bir sistemim oldu. Çok rahat ve sade (gerçi Debian da öyle). Çevre birimleri otomatik tan?mas? da çok ho?uma gitti. E tabi Ubuntu/Kubuntu f?rt?nas? esmeye ba?layal? çok oldu ama ben daha yeni adam ak?ll? kullan?yorum. San?r?m bu böyle gidecek. Kubuntu ile devam edece?im. Zaten Debian’ da da KDE kulland???m için çok büyük bir de?i?iklik say?lmaz.

Bu arada ?irketimize yeni bir arkada? daha geldi. Kendisi PHP ve MySQL konusunda oldukça bilgili bir arkada?. Baz?lar?n?z onu forum.ceviz.net‘ ten tan?yordur. Hani ?u küçük harfle i yerine ? yazan arkada?. Ho? geldi, sefalar getirdi. Umar?m birlikte güzel i?ler ç?karaca??z.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)