Jan 262006
 

Az önce Radikal Gazetesi’ nin web sistesinde bu haberi okudum. Bitlis’ te ç?? alt?nda kalan otobüsün ?öförünün anlatt?klar? adeta kan?m? dondurdu. Yolda bulunan di?er araçlardaki insanlar olay? sadece seyretmekle kalmay?p, yard?m isteyen, so?uktan donan yaral?lar? da araçlar?na almam??lar! Üstelik 5 saat boyunca orada bulunmalar?na ra?men… Otopsi raporuna göre ölen o 8 ki?i donarak ölmü? ve asl?nda kurtulabilirmi?. Bu nas?l bir vicdand?r? Bu nas?l insanl?kt?r? Ben anlayamad?m, akl?m almad?. Anlamak da istemiyorum.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)