Mar 012006
 

?irkette bulunan bir dizüstü bilgisayara Windows XP yüklemeye kalk??m??lar. Ancak elde bulunan Windows XP CD’ si Service Pack 1 içeriyor ve USB 2.0 ile ilgili bir sorun ç?kartarak kurulmay? reddetmi?. Sonuç olarak bana havale ettiler. Google amcan?n bana buldu?u sayfalarda yazanlara göre bu sorunu gidermek için CD içerisindeki bir dosyada de?i?iklik yap?l?p öyle kurulmal?ym??. Tabi haliyle bunun için de bilgisayarda Windows XP kurulumunu ba?latabilece?imiz ba?ka bir i?letim sistemi olmas? gerekmekte. Sisteme önce güzelce bir Windows 98 SE kurdum. Sonra da Windows XP CD’ sinin içeri?i sabit diske kopyalan?p söz konusu dosyay? düzenlenmeye ba?lad?m. Dosyay? Wordpad ile açt?m (Not Defteri açam?yormu? çok büyükmü?) ve ilgili de?i?ikli?i yapt?m. Sonra dur sorun ç?karmas?n diyerek DOS’ taki SUBST komutuyla CD’ nin kopyaland??? dizini disk sürücüsü olarak göstermeye kalkt?m. Tabi bununla ilgili komutu da AUTOEXEC.BAT dosyas?na koyal?m dedim. Bu i?lemi de gidip Not Defteri ile de?il DOS’ taki EDIT adl? editör ile yapmaya kalk?nca (bkz: artislik yapay?m derken s?çmak);
edit autoexec.bat
C-End RET
SUBST e: c:\winxp
:wq (Aaa nas?l ya? Haa pardon)
C-x C-s (Hayda!! niye kaydetmiyor bu? Offff! Offf!)

En sonunda durum farkedilir ve Alt sonra Enter yap?l?p ç?k??a gidilir ve kaydedece?im deyip ç?k?l?r.

Sonra ne mi oldu? Windows XP 1,5 saat sonra kuruldu. ?imdi de donan?m sürücülerini yüklüyorum.
Sonuç mu?
Sistem yeniden ba?latma ben de t?klama manya?? oldum.