Oct 182006
 

Subversion kurmak istendi?inde kullan?labilecek bir belge:
http://www.cankavaklioglu.name.tr/svnbaslangic.html
Ak?lda bulunsun.

  3 Responses to “Subversion kurulumu”

  1. […] Daha önce adresini verdi?im ve Can Kavako?lu taraf?ndan haz?rlanm?? SVN Ba?lang?ç döküman?n? takip ederek sistemime Subversion kurdum. Bilmeyenler için Subversion’ ?n bir sürüm kontrol sistemi oldu?unu ve CVS’ e alternatif olarak geli?tirilmi?, ancak yava? yava? onun yerini almaya ba?lad???n? belirteyim. Subversion’ ? kurduktan sonra bir de apt-get install websvn diyeren WebSVN kurdum. […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)