Dec 312006
 

E?er benim gibi elinizde halen bitmemiş GB’ larca aMule dosyası bulunuyorsa, Pardus deposunda aMule paketinin olmadığını görüp üzülmeyin. Aşağıdaki 2 komutu verin ve aMule kaldığı yerden devam etsin 🙂

pisi build http://svn.pardus.org.tr/contrib/applications/network/amule/pspec.xml

pisi it amule-xxxx.pisi

Hepsi bu 🙂

Dec 312006
 

Bir süre önce kardeşimin kullandığı masaüstü sisteme Pardus 2007 kurdum. Biraz kullanıp memnun kalınca, çalıştığım şirketin bana tahsis ettiği dizüstü bilgisayara da kurmak istedim. Fakat bu bilgisayar ATI Radeon Mobility X700 ekran kartına sahip olduğu için, her Linux dağıtımını kurarken yaşadığım ekran kartı sorunu burada da baş gösterdi. Daha önce Ubuntu kurarken xorg.conf dosyasında sürücüyü vesa olacak şekilde değiştirip X’ i öldürünce, X otomatikman yeniden başlamış ve görüntüyü sağlamıştı. Ama Pardus’ ta böyle olmadı. Laf kalabalığını bırakıp çözümü sunayım hemen.

Pardus 2007 CD’ si ile bilgisayarı başlattığımda karşınıza çıkan seçeneklerden Pardus 2007 (Standart Ekran Modu) seçeneğini seçin. Sistem CD’ den açılacak, YALI (Pardus kurulum program?) çalışacak, fakat ekran kararacaktır. Ctrl + Alt + F1 tuşlarına basarak konsol ekranına geçin. Çalışan süreçleri görmek için ps ax komutunu verince şu iki süreci göreceksiniz:

3250 ? S 0:00 /usr/bin/xinit /usr/bin/yali-bin — vt7 -nolisten tcp
3251 tty7 S 0:00 X :0 vt7 -nolisten tcp – br

Görüleceği üzere bu süreçler YALI ve YALI’ nın üstünde çalıştığı X’ e ait. Ekrana sığmadığı için ilk satırdaki -br eki görünmüyor. Hemen klavyeye davranıp YALI’ yı ve X’ i öldürün;

kill -9 3250
kill -9 3251

Arka arkaya gireceğimiz bu iki komut 3250 ve 3251 numaralı süreçleri öldür anlamına geliyor. Sizde bu süreç numaraları farklı görünebilir. Artık YALI ve X durdurulduğuna göre, X’ in (grafik arayüzünün) ayarlarını bu ekran kartıyla çalışacak hale getirebiliriz:

nano /etc/X11/xorg.conf

Bu komut ile nano adı verilen editörü kullanarak X’ in ayar dosyasını açtık. Şimdi dosya içerisinde şu satırı buluyoruz:

Driver “ati”

Çabucak bulmak için Ctrl + W tuşlarına basıp, Ara: ile başlayan beyaz çizgiye ati yazıp enter’ a basın.
Şimdi bu satırı şöyle değiştiriyoruz:

Driver “vesa”

Şimdi de dosyayı kaydedip çıkıyoruz:

Ctrl + X
Çıkan soruya e harfi ile cevap veriyoruz ve “Yazılacak Dosya Adı: /etc/X11/xorg.conf” satırına hiç dokunmadan enter‘ a basıyoruz.

Şimdi tekrar YALI’ yı ve X’ i başlatalım:

/usr/bin/xinit /usr/bin/yali-bin — vt7 -nolisten tcp -br

Tata! YALI açıldı ve sistemi rahatlıkla kurabiliriz. Görüntü biraz kötü olabilir. Ancak kurulum bittikten sonra ATI’ nin kendi sürücülerini kurup güzelleştireceğiz.

Sistem kurulumu bittikten ve sistemi açıp varsa güncellemeleri yükledikten sonra PISI’ den kernel-source paketini kuruyoruz. Daha sonra da http://ati.amd.com/support/drivers/linux/linux-firegl.html adresinden ATI’ nin Linux sürücüsünü indiriyoruz. Pardus Menüsünden Uygulamalar -> Programlar -> Sistem -> Terminal Programı seçeneğine giderek bir konsol açıyoruz. Konsolda bu sürücüyü indirdiğimiz dizine gidiyoruz;

cd dizin_adi

chmod a+x ati-driver-installer-X.XX.X.x86.x86_64.run

sudo ./ati-driver-installer-X.XX.X.x86.x86_64.run

Not: Buradaki X’ ler sizin indirdiğiniz sürücü sürümüne göre değişecektir.

Karşımıza çıkan kurulum programı ile sürücüyü kuruyoruz. Daha sonra yine aynı konsolda;

aticonfig –initial

komutunu giriyoruz. Bilgisayarı yeniden başlattığımızda ATI’ nin sürücüsü kurulmuş bir şekilde sistemi kullanabiliriz.

Dec 202006
 

“Standardizasyonun önemi” mi desem, yoksa “salaklık” m? desem bilemedim. Sen kalk, 125 milyon dolar harca, Mars’ a gönderilmek üzere uzay aracı yap, ama ekipteki Avrupalı ve Amerikalı mühendislerin farklı ölçü birimleri kullanması nedeniyle koskoca uzay aracını uzayda kaybet. İçimden sadece koca bir “ohaa” demek geldi. Avrupalılar metrik sistemi, Amerikalılar da İngiliz sistemini kullanmış ve 125 milyon dolar üf olmuş:
http://www.cse.ohio-state.edu/~weide/sce/now/mars-orbiter.html

Önemli Not: Oldukça eski bir haber ve ben de burada gördüm ve doğruluğundan emin değilim.

Dec 122006
 

?nsanlar sürekli ç?k?p birileriyle gurur duydu?unu söyleyip duruyor. Bir bakm??s?n?z hapisten ç?kan bir eski yükümlü ile “Türkiye gurur duyuyor”, bir bakm??s?n?z meydanda at?p tutan bir siyasetçiyle “Türkiye gurur duyuyor”, vs. vs. vs.

Gazi Ya?argil Devlet Onur Madalyas?’ n? almaya geldi?inde hiç onunla gurur duydu?unu hayk?ran bir Türkiye gördük mü? Hayk?rmay? bo?verelim (ki tuhaf asl?nda), çok istedi?i halde imkan olmad??? için ülkesinde çal??amayan bu dehaya uygun ortam sa?land? m?? Niye sa?lans?n ki? O askerli?ini yapmad??? için Türkiye Cumhuriyeti vatanda?l??? hakk?n? kaybetmi?ti de?il mi? Hatta askerli?ini yapmad??? için “Türk” ad?n? kullanmaya da hakk? yoktu de?il mi? O nedenle gurur da duymamal?yd?k (zaten hakk?m?z da var m? emin de?ilim).

Dün ak?am eve giderken bir dükkan?n cam?na yap??t?r?lm?? bir afi? gördüm. Üzerinde bir k?z resmi ve üzerine kocaman “POPSTAR”, “105 – Bilmem kim”, “Falan Filan Lisesi’ nin Gururu” yaz?yordu. Bir lise ne kadar da güzel bulmu? gurur duyaca?? ö?rencisini.