Jul 202007
 

?irkette metin dosyalar? üzerinde çal???rken kullanmak üzere birkaç kabuk beti?i yazd?m. Tabi bunlar? PHP ile yazmak daha kolay geldi.

ayir.php: Bir metin dosyas?ndaki verilen kritere sahip sat?rlar? ay?r?r.

iki_dosya_farki.php: Verilen iki metin dosyas?n? kar??la?t?rarak farkl? sat?rlar? ayr? bir dosyaya yazar.

satirkirp.php: Bir metin dosyas?ndaki sat?rlar? belirtilen sat?r uzunlu?una göre k?rpar.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)