Aug 032007
 

Uzun zamand?r dü?ündü?üm bir ?eyi yapt?m dün. Formula 1 hakk?nda bir?eyler karalamay?, fikirlerimi yazmay? seviyorum (ne hikmetse burada pek yazmad?m). Ama bu yazd?klar?m? tek bir yerde toplamak ve oradan Formula 1 takipçileriyle payla?mak istiyordum. Sonunda istedi?imi yapt?m ve F1Gunlugu.com olarak bu iste?imi hayata geçirdim.

?lgililere duyurulur 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)