Aug 052007
 

Bir ?talyan taraf?ndan haz?rlanm?? espirili bir video. Videoyu izleyince asl?nda ?talyanlar ve Avrupal?lar’? de?il Türkler ve Avrupal?lar’? i?lemi? gibi geldi. ?talyanlar bize gerçekten çok benziyor. Bunu Roma’da bulundu?um 12 gün boyunca çok yo?un bir ?ekilde hissetmi?tim. Videodaki görüntülerde tam da bizi anlatan baz? bölümler var. Örne?in; trafikte yayalara yol verme,  politikac?lar ve bürokrasi konusu çok benziyor.

Especial Bruno Bozzetto

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)