Sep 212007
 

Bugün günlü?ün webalizer ile olu?turulan kullan?m istatistiklerinde, insanlar?n Google gibi arama motorlar?nda hangi kelimeleri yaz?p da günlü?üme ula?t?klar?n? gösteren “Arama Girdileri” bölümünde ilginç bir arama girdisiyle kar??la?t?m:

“ya?ar?n hayat?”

Ba?lang?çta “kim ne yapacak ki benim hayat?m??” diye dü?ündüm ve ilginç geldi. E tabi jeton sonradan dü?tü ve birisinin ?u ?ark?c? Ya?ar’?n hayat?n? ar?yorken buraya geldi?ini anlad?m. Tüh, oysa ben ne hayaller kurmu?tum. 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)