Oct 202007
 

Ubuntu 7.10′ (Gusty Gibbon) un ç?kmas?n?n hemen ard?ndan dizüstü bilgisayar?mdaki ve evde karde?imin kulland??? bilgisayardaki 7.04’ü (Feisty Fawn) güncellemeye koyuldum. Dizüstü bilgisayarda herhangi bir sorun ya?amadan güncellemeyi tamamlad?m. Ancak karde?imin bilgisayar?nda 7.04 ile çal??an NVidia MCP51 HD ses kart?n?n 7.10 ile çal??mad???n? farkettim.

Konuyu Google’da arat?nca birçok ki?inin de ayn? dertten muzdarip oldu?unu gördüm. K?y?da kö?ede bir hata bildiriminin son yorumunda yazan çözümü uygulayarak sorunu hallettim. Hata bildirimi sayfas?nda 2.6.22-12 çekirde?i üzerinden anlat?lm??, güncel Ubuntu çekirde?i ise 2.6.22-14.

Sorunun çözümü ?öyle:
Konsolu aç?p ?u komutu girerek linux-image-2.6.22-14-generic, linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini kuruyoruz:

sudo apt-get install linux-image-2.6.22-14-generic linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

E?er burada belirtti?imiz paketler zaten kuruluysa aptitude’a linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini tekrar kurmas?n? söylüyoruz:

aptitude reinstall linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

MCP51′ i çal??t?racak sürücünün aç?l??ta yüklenmesi için de sudo gedit /etc/modules komutu arac?l???yla /etc/modules dosyas?n? metin editöründe aç?yoruz. Yeni bir sat?ra snd-hda-intel yaz?p kaydedip ç?k?yoruz.

Bilgisayar?m?z? yeniden ba?lat?nca kar??m?za gelen aç?l?? menüsünden (grub) 2.6.22-14-generic çekirde?ini seçti?imizde Ubuntu’muz art?k ses veriyor olacak 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)