May 192008
 

Birçoklar? duymu?tur böyle bir söz. Bilgisayar ile ilgili bir konu konu?urken birisi hemen saçma sapan bir ?ey söyleyip sonra da “bizim amcao?lu(day?o?lu, teyzeo?lu, xo?lu vs. vs.) da bilgisayardan anl?yor, o demi?ti” der. Hep merak etmi?imdir bu amcao?ullar?n?, nas?l insanlard?r diye. Galiba bugün bunlardan bir tanesini gördüm. Yan?nda bulunan di?er iki arkada??yla engin bilgilerini payla??yordu.

Bu yüce ki?ilik ?öyle buyuruyordu:

– “Windows Vista’da IPv6 var, ama Windows XP’de yok, onda IPv4 var ve bu yüzden Windows Vista ile XP birbirlerini a?da görmüyor” (a?da görmek?)

– “Vista’da IPv6 oldu?u için a?? çok h?zl?”

– “IPv6’da IP diye bir ?ey yok, ba?ka bir ?ey var (tahmini içses: ne oldu?unu bir de ben bilsem)”

Not: Kendi amcam?n o?lu ile teyzelerimin o?ullar?n?n konuyla hiçbir alakas? yoktur 🙂