Oct 172009
 

Bütün hafta boyunca gerek yeni projeler, gerek eski projeler ile ilgili değişiklikler için rahatsız ettigim sistem yöneticisi artık beni gördükçe yolunu değiştirmeye veya saklanmaya başladı. Bugün de 3. kez odasına başka bir programcıyla girip, ellerimi ovuşturmaya başlayınca sonunda isyan etti:
SY: Sen bir tatile çıksana
Ben: Olur. Benim için Cristian (yönetici) ile konuşursan neden olmasın?
SY: Neden?
Ben: İznimi kullandım da ondan
SY: Tamam mesele değil, yeter ki sen git.

  One Response to “Isyeri Diyaloglari”

  1. ben ünideyken azc?k benzer bir olay ba??ma gelmi?ti, programc?l??a hevesimden daha orta okulda kursa gitmi?tim 🙂 ünide ö?rendi?im ?eyler kar??ma ç?k?nca ö?retmenin uzun yoldan ö?rettiklerine heyecanla hep k?sa yollar ç?kart?rd?m asl?nda ilk önce uzun yolla ö?retmek ve ö?renmek daha do?ru ve mant?kl? olsada heyecan i?te atlard?m her?eye en sonunda ö?retmen dayanamad? ve bana tahtay? silmek için kulland??? silgiyi verip ?imdi kantine git ve bunu odama en k?sa yoldan nas?l götürürsün hesapla demi?ti. bütün millet kahkay? basm??t? bende k?zarm?? bir ?ekilde s?n?ftan ç?km??t?m 😀

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)