Dec 272012
 

Kod taşımaya devam 🙂 Bu sefer bir Subversion deposunu başka bir dizine veya sunucuya taşıyoruz.

Önce eski depoyu bir dosyaya yedekleyelim:

$ svnadmin dump /eski/deponun/yolu > depoyedek
* Dumped revision 0.
* Dumped revision 1.
* Dumped revision 2.
* Dumped revision 3.
* Dumped revision 4.

Şimdi yeni depoyu oluşturalım:

$ svnadmin create /yeni/deponun/yolu

Eğer depoyu yeni bir sunucuya taşıyacaksanız “depoyedek” dosyasını kopyalayın.

Şimdi eski depoyu yeni depo olarak yüklemek için şu komutu verin:

$ svnadmin load /yeni/deponun/yolu < depoyedek
<<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : branches ... done.
   * adding path : tags ... done.
   * adding path : trunk ... done.
 
------- Committed revision 1 >>>
 
<<< Started new transaction, based on original revision 2
   * adding path : trunk/index.php ... done.
 
------- Committed revision 2 >>>
 
<<< Started new transaction, based on original revision 3
   * editing path : trunk/index.php ... done.
 
------- Committed revision 3 >>>
 
<<< Started new transaction, based on original revision 4
   * adding path : trunk/a.class.php ... done.
 
------- Committed revision 4 >>>

Depo aktarıldı. Artık svn checkout ile yeni depo URL’ ini kullanarak çalışma dizinleri oluşturabilirsiniz.

Eski çalışma dizinlerini yeni URL’ e geçirmek isterseniz “svn switch” kullanmanız gerek:

Eğer depolar çalışma dizinleriyle aynı sunucudaysa;

$ svn switch --relocate file:///eski/deponun/yolu file:///yeni/deponun/yolu

Eğer depolara SSH tüneli ile ulaşacaksanız;

$ svn switch --relocate svn+ssh://eskidepoadresi.com/eski/deponun/yolu svn+ssh://yenidepoadresi.com/yeni/deponun/yolu

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)