Oct 162006
 

aMule ile indirdi?im baz? .wmv uzant?l? veya .avi uzant?l? video dosyalar?n? izleyemiyordum. Hem Mplayer, hem Totem, hem de Kaffeine her zaman kendilerine umutla bakan gözlerimi nemlendiriyordu. Zira izlemek istedi?im videolar genellikle hep Formula 1 tarihi ile ilgili önemli olaylar? anlat?yordu. Hep codec sorunu oldu?unu dü?ündü?üm için ve codec aramaktan da yorulu?um için ba?ka bir zaman bakar?m diyerek es geçiyordum. Bugün bir rastlant? sonucu http://forum.donanimhaber.com/m_9836338/tm.htm üzerinden http://www.ubuntu-tr.com/v6/node/91 adresine ula?t?m. Orada da anlat?ld??? üzere bu video oynat?c?lar? CTYPE yerelini C yaparak çal??t?r?nca söz konusu videolar? izleyebilir hale geldim.

Örne?in Mplayer’ i çal??t?rmak için a?a??daki komutu girmek yeterli:
export LC_CTYPE=C; gmplayer