Mar 012010
 

Evdeki HTPC ile dizustu bilgisayarlarimiz icin, DNS cache, Firewall, NAT ve dosya sunucusu gorevi goren bilgisayarda, Ubuntu’da yasadigim sorunlardan biktigim icin bu hafta sonu baska bir isletim sistemi kurmaya karar verdim. Sistemi Ubuntu ile kurmustum cunku, bu isin Linux’ta da ayni Windows’taki gibi GUI ile halledilebilecegini gormek istemistim. Fakat Network Manager’in kafasina gore davranip kablosuz aga bir baglanip, bir baglanmamasi, olmadik zamanda bulamadigim bir nedenden dolayi yasanan baglanti sorunlari (aslinda detayli bakmadim bile. Makine kendisi Internet baglantisinda hicbir hiz sorunu yasamazken, arkadaki bilgisayarlar surnuyordu. Ben evde degilken bu sorun oldugunda esimden bilgisayari yeniden baslatmasini istiyordum ve sorun duzeliyordu) beni pisman etti.

Ubuntu’yu silip yerine Debian kurmayi dusundum once. Ama sonra gozumu karartip, hic sunucu olarak kurma firsati elde edemedigim FreeBSD’yi denemek istedim. Daha once FreeBSD’yi hep incelemek icin kurmus, PC-BSD haric herhangi bir genel amac icin kullanmamistim.

Temel sistemi kurup, geri kalani ise ports’tan kurdum. NAT ayarlari, Samba vs. derken, diger bilgisayarlardan erisilecek dosyalari tutacagim disk bolumu icin kullanacagim dosya sisteminde takili kaldim. Baslangicta ext4 dusundum, ancak FreeBSD’de ext4 destegi konusunda nette celiskili seyler okudugum icin bu fikirden vazgectim. Onun yerine yine ilk defa deneyecegim ZFS’i sectim. Aslinda ZFS bu tarz kullanim icin fazla gibi gorunse de, FreeBSD’yi kurma nedenim, basit de olsa bir sunucu rolunde kullanmak oldugundan benim icin denemeye degerdi.

Sistemi kurmak normalde olmasi gerekenden (Debian ile kursaydim cok daha az zamanimi alirdi) daha uzun surse ve bu nedenle de kurulum surecini verimsiz olarak nitelendirsem de benim icin oldukca ogretici oldu. Sonuc olarak su anda evde sessizce calisan ve HTPC’de bir sey izlemek istedigimde cileden cikip, basina gitmek zorunda birakmayan guzel bir sistem var.

Jan 302006
 

Dün bir önceki gecenin yorgunlu?u nedeniyle saat 13:30 gibi uyanabildim. Yatakta bir yar?m saat daha keyif yapay?m, du?, kahvalt? vs. derken aMule ile Formula 1 videosu indirmeye devam eden bilgisayar?m?n fan sesinin birden kesildi?ini farkettim. Evet! Elektrikler kesilmi?ti! Yapmam gereken i?ler vard? ve elektrikler kesilmi?ti. Bekledim, bekledim bekledima ama yok! Gelmeye de hiç niyetli de?ildi. Anla??lan hafta içi ak?amlar? i?imi bitirebilmek için baya?? yo?un çal??mam gerekecekti. Sonra markete gitmek için d??ar?ya ç?kt???mda tüm caddede elektriklerin olmad???n? gördüm. Marketten ç?k?p eve geri döndü?ümde elektrikler gelmi?ti.

Hemen bilgisayar?m?n ba??na geçip e-postalar?m? kontrol ettikten sonra Emacs’ i aç?p çal??maya koyuldum. Emacs’ e yeni yeni al???yorum. Halen baz? sorunlar?m var ama yine de rahat?m. Daha henüz Emacs’ i tam olarak kendi kod stilime uygun ?ekilde kullanam?yorum. .emacs dosyas? üzerinde biraz daha çal??mam gerekiyor. ELisp’ i az çok anlamaya ba?lasam da Emacs’ in ne kadar da güçlü ve ne kadar da çok özelle?tirilebilir oldu?unun fark?nday?m. Google’ da .emacs dosyam? düzenlemek için yapt???m aramalarda buldu?um sonuçlardan ve yapt???m birkaç denemeden sonra bunu daha iyi anlad?m. Wikipedia ve Blogger için de mod buldum. Bunlar? da uygun oldu?um bir zamanda deneyece?im.

Hafta sonu boyunca yapt???m çal??malarda ço?unlukla CSS ile u?ra?t?m. O kadar vakit kaybetmeme ra?men u?ra?t???ma de?di. Çünkü bir sürü yeni ?ey ö?rendim ve sonuçta çok az HTML kodu ile çok iyi özelle?tirilebilen kodlar yazabildim.

Bu arada bir de geçenlerde Enlightenmnet DR17 kurdum sisteme. Sonra da irc.freenode.net’ te #fazlamesai kanal?nda yakalad???m conan’ a ard?ndan da conan’ ?n e17 kurup orgazm olu?u esnas?nda kanala girme gafletinde bulunan darkhunter’ a e17 büyüsü yapt?m. Görünü?e göre kurtulamayacaklar 🙂

Ben de ?uraya ve buraya birer ekran görüntüsü koydum.

Dün gece çal???rken bir arkada??m ICQ’ dan bana bir mesaj att?. Kendisiyle ayn? ?irkette çal???yorduk ve ben ona sürekli Linux/UNIX’ den bahsediyordum. FreeBSD’ nin de laf? geçiyordu arada. Her ne kadar do?ru dürüst BSD kullanm??l???m olmasa da ne kadar güçlü ve sa?lam bir sistem oldu?unun fark?ndayd?m ve bundan bahsediyordum. Meraktan FreeBSD kurmu? bilgisayar?na. Kurcalam?? etmi?. ?imdilerde ise FreeBSD üzerinde Java ile çal???yormu?. Ve bana dün gece te?ekkür etti. “Sayende oldu, iyi ki kurmu?um” dedi. Asl?nda benim yapt???m tek ?ey UNIX’ lerden bahsetmekti. Ama onu heveslendirdi?im için kurmas?na ve kullanmas?na bir vesile olmu? bu. Tabi bu da beni çok sevindirdi.

Gece boyunca Emacs ile kod yaz?p durdum, gözlerim yan?yor.

Art?k bu kadar laf yeter. Kolamdan bir yudum daha alay?m ve i?ime devam edeyim.