May 032006
 

?irkette sabit diski de?i?tirilen eski bir sisteme Windows 98 kurmam icap etti. Kurulumu yapt?ktan sonra kablosuz a?a dahil etmek için ald???m?z USRobotics marka bir kablosuz a? kart?n? takt?m ve sürücüsünü yüklemeye ba?lad?m. Ancak o da ne? Sürücü kurulum program?n?n çal??abilmesi için sistemde Internet Explorer 5.5 veya üstü kurulu olmal?ym??. ?yi ama benim bilgisayar?mda kurulu olan ve belki de hiç kullanmayaca??m taray?c?dan sana ne? Sen sadece a? kart?n?n sürücüsünü kur yeter. Belki ufak bir hile ile C:\WINDOWS\TEMP dizinindeki dosyalardan sürücüyü elle yükleyebilirim diye dü?ündüm ama nafile. data1.cab ve data2.cab adl? iki dosya bulmama ra?men içleri bo?tu. Mecburen IE 5.5 veya daha yeni bir sürümünü aramaya kurulduk.

Önce ?irketteki dergi CD’ lerini tarand?m ama bulamad?m. Dergiler önceden hep Internet Explorer’ ? CD’ lerinde bulundururlard?. Bugünlerde ise CD’ lerin içinde Firefox ve Opera gibi taray?c?lar veriliyor. Asl?nda bu iyi bir ?ey fakat benim için ?u durumda kötüydü. Ben de Internet’ ten indiririm diye dü?ünerek Microsoft Download’ a girdim. IE 6 SP1′ i indirmek istedim fakat buldu?um dosya, seçilen IE bile?enlerini indirip kuran 400 küsür KB’ lik bir dosya ve haliyle i?ime yaram?yordu. Uzun süre aramama ra?men bir türlü IE’ nin kurulabilir bir paketini bulamad?m. Evde eski CD’ lerimi kurcalay?p IE 5.5′ i buldum ve ertesi gün kart? tan?t?p sistemi a?a dahil edebildim.

Topu topu 5 dakikal?k bir i?lem için 40 – 50 MB kadar yer kaplayan ve bir daha belki de hiç kullanmayaca??m, üstelik yapt???m i? ile de hiçbir ilgisi bulunmayan bir program? kurmak zorunda kald?m.
Üstelik bu 5 dakikal?k i?i tamamlayabilmek için 1 gün beklemek zorunda kald?m. IE’ yi bu kadar dayatman?n mant??? nedir onu da anlam?? de?ilim.