Dec 202006
 

“Standardizasyonun önemi” mi desem, yoksa “salaklık” m? desem bilemedim. Sen kalk, 125 milyon dolar harca, Mars’ a gönderilmek üzere uzay aracı yap, ama ekipteki Avrupalı ve Amerikalı mühendislerin farklı ölçü birimleri kullanması nedeniyle koskoca uzay aracını uzayda kaybet. İçimden sadece koca bir “ohaa” demek geldi. Avrupalılar metrik sistemi, Amerikalılar da İngiliz sistemini kullanmış ve 125 milyon dolar üf olmuş:
http://www.cse.ohio-state.edu/~weide/sce/now/mars-orbiter.html

Önemli Not: Oldukça eski bir haber ve ben de burada gördüm ve doğruluğundan emin değilim.

Nov 172006
 

Herşey için bir gün var, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, o günü bu günü. Peki bilgisayarınızın düzgün çalışmasını sağlayan, ıvır zıvır sorularınızla kafasında bık bık bık öttüğünüz sevgili sistem yöneticileri?
Lütfen onlara da gerekli önemi verin ve şu güzel şarkıya bir kulak verin :D:

http://www.youtube.com/watch?v=FE_p5N89XQI

Aug 022006
 

Yahoo’ daki e-posta hesab?m? kontrol ettikten sonra tam kap?y? kilitleyip ç?kacakt?m ki bu Yahoo! reklam?n? gördüm. Adam?n duru?u ve bak???n? görüp, reklamdaki k?sa metni okuyunca, adam?n “Bizim o?lan yahu gullan?yo, sen niye gullanm?yon ha?” dedi?ini duyar gibi oldum.

Jul 252006
 

Ortaya şunun gibi reklamlar çıkar:

Michael Schumacher ve Rubens Barrichello’ nun oynadığı bir Vodafone reklamı
Michael Schumacher’ in oynadığı;
Bir FIAT Seicento reklamı,
bir FIAT Palio reklamı (Türkiye’ de yayınlanmıştı)

Mika Hakkinen’ in oynadığı;
Siemens reklamı,
Mercedes-Benz reklamı (eşi Erja ve oğlu Hugo ile birlikte),
bir başka Mercedes-Benz reklamı (Boris Becker ile birlikte)

Jan 202006
 

Vaktiyle Challenger uzay meki?i facias?n? ilahi bir cezaland?rma oldu?unu yazan (isim güya “Allah’ a meydan okumak” anlam?ndaym??) Yeni ?afak gazetesinden yine süper komik bir yaz?: “?eytan, rock müzi?in tam kâlbinde

Yaz?daki ilk komedi Madonna ve Michael Jackson’ ?n rock müzik yapt???n? sanmalar?.

?kinci komedi ise yaz?n?n giri? k?sm?nda Beatles, Metallica ve AC/DC’ den de bahsetmelerine ra?men, yaz?n?n kendisinde hiçbir ?ekilde bu iki grubun ?ark?lar?nda neden “?eytani” mesaj oldu?u anlat?lmam??. Üstelik Metallica’ n?n ?eytan ile ili?kisi san?r?m sadece “Am I Evil?” adl? ?ark?n?n ismine bakarak kurmu?lar. Allah bilir ?ark?y? hiç dinlememi?lerdir.

Üçüncüsü ise trajikomik:

Albümlerinde elde ettikleri büyük müzikal ba?ar?lara kar??n özel ya?amlar? kimi dönemlerde tiksinti verici türden yozluklara sahne olan Led Zeppelin üyeleri, zirveden hiç inmedikleri 1970’lerde ilk darbeyi grubun solisti Robert Plant’in küçük o?lunun 1978’de âni bir mide rahats?zl??? sonucu ölmesiyle ald?lar. Baz? ?ngiliz yay?n organlar? bunun rakip bir okültist grubun küçük çocu?a yapt??? ölüm büyüsü yüzünden gerçekle?ti?ini bile savundu. Çünkü hem grubun solisti Plant’in hem de gitarist Page’in yo?un olarak büyücülükle ilgilendikleri dedikodular? o günlerde ayyuka ç?km?? durumdayd?.

Ay?p denen bir ?ey var. Bu kadar sayg?s?zca, bilinçsizce mi yaz?l?r bir yaz??