Mar 192007
 

Televizyon izliyoruz saçmalama, nasıl geri alacaksın?

Eğer Internet’ ten televizyon yayını izliyorsanız şöyle alırız efendim:

Konsolda önce şu komut verilir:

mplayer -dumpstream TV_Yayını_Adresi
Mplayer, TV yayınını kaydetmeye başlar. Bir süre beklenir ve başka bir Mplayer penceresi açılarak ya da Kaffeine açılarak, yukarıdaki komutun girildiği dizindeki stream.dump dosyası açılır ve hem kaydedilir, hem izlenir, hem de istendiğinde geri alınır 🙂

Hatta ?öyle küçük bir betik de yazabilirsiniz:

#!/bin/bash

mplayer -dumpstream mms://212.175.166.3/TV1 -dumpfile ~/radyotv/trt1.dump &
sleep 60
kaffeine ~/radyotv/trt1.dump

İyi seyirler efendim 🙂

Oct 162006
 

aMule ile indirdi?im baz? .wmv uzant?l? veya .avi uzant?l? video dosyalar?n? izleyemiyordum. Hem Mplayer, hem Totem, hem de Kaffeine her zaman kendilerine umutla bakan gözlerimi nemlendiriyordu. Zira izlemek istedi?im videolar genellikle hep Formula 1 tarihi ile ilgili önemli olaylar? anlat?yordu. Hep codec sorunu oldu?unu dü?ündü?üm için ve codec aramaktan da yorulu?um için ba?ka bir zaman bakar?m diyerek es geçiyordum. Bugün bir rastlant? sonucu http://forum.donanimhaber.com/m_9836338/tm.htm üzerinden http://www.ubuntu-tr.com/v6/node/91 adresine ula?t?m. Orada da anlat?ld??? üzere bu video oynat?c?lar? CTYPE yerelini C yaparak çal??t?r?nca söz konusu videolar? izleyebilir hale geldim.

Örne?in Mplayer’ i çal??t?rmak için a?a??daki komutu girmek yeterli:
export LC_CTYPE=C; gmplayer