May 262009
 

Surada Slashdot’ta cikan yeni bir Turkiye haberini gorebilirsiniz:

http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=09/05/24/208221

Haberde aslinda Samanyolu Haber’deki su baglantidan bir alinti var:

http://www.samanyoluhaber.com/haber-151268.html

Bu haber uzerine de klasik olmak uzere “Buyuk Birader” ve “yeni Londra” endiselerinden bahsedilmis. Ancak asil klasik olan, Slashdot’ta her Turkiye ile ilgili bir haber ciktiginda oldugu gibi, yorumlarin asil konudan sapmasi ve 2 konu uzerinde tartisilmasi:

– Istanbul mu, Constantinople mu?

– Dini yonetim ve Turk ordusunun Yahudiler’in kontrolunde oldugu iddiasi.

Ancak daha onceki Turkiye ile ilgili haberlerde de gordugum gibi sitenin mudavimlerinden Anonymous Coward devrede:

http://yro.slashdot.org/comments.pl?sid=1243911&cid=28080287

Kendisi 1923’te Ataturk onderliginde kurulan Cumhuriyet’ten ve Ataturk prensipleri uzerine kurulu yonetim ve Turk Ordusu’ndan bahsediyor.

Kendisini cok onceleri bir haberde yine boyle klasik tartismalar yasanirken ve yorum yapanlarin “Turkiye Kurtler’i eziyor, calismalarina ve egitim gormelerine izin vermiyor vs.”  seklinde zirvalamasina “Ben cocuklugunu Istanbul’da gecirmis ve universiteye kadar olan egitimini Turkiye’de almis bir Kurt’um. Kimse benim egitimime mani olmadi” diyerek cikismasindan hatirliyorum.

Dec 122006
 

?nsanlar sürekli ç?k?p birileriyle gurur duydu?unu söyleyip duruyor. Bir bakm??s?n?z hapisten ç?kan bir eski yükümlü ile “Türkiye gurur duyuyor”, bir bakm??s?n?z meydanda at?p tutan bir siyasetçiyle “Türkiye gurur duyuyor”, vs. vs. vs.

Gazi Ya?argil Devlet Onur Madalyas?’ n? almaya geldi?inde hiç onunla gurur duydu?unu hayk?ran bir Türkiye gördük mü? Hayk?rmay? bo?verelim (ki tuhaf asl?nda), çok istedi?i halde imkan olmad??? için ülkesinde çal??amayan bu dehaya uygun ortam sa?land? m?? Niye sa?lans?n ki? O askerli?ini yapmad??? için Türkiye Cumhuriyeti vatanda?l??? hakk?n? kaybetmi?ti de?il mi? Hatta askerli?ini yapmad??? için “Türk” ad?n? kullanmaya da hakk? yoktu de?il mi? O nedenle gurur da duymamal?yd?k (zaten hakk?m?z da var m? emin de?ilim).

Dün ak?am eve giderken bir dükkan?n cam?na yap??t?r?lm?? bir afi? gördüm. Üzerinde bir k?z resmi ve üzerine kocaman “POPSTAR”, “105 – Bilmem kim”, “Falan Filan Lisesi’ nin Gururu” yaz?yordu. Bir lise ne kadar da güzel bulmu? gurur duyaca?? ö?rencisini.

Jan 262006
 

Az önce Radikal Gazetesi’ nin web sistesinde bu haberi okudum. Bitlis’ te ç?? alt?nda kalan otobüsün ?öförünün anlatt?klar? adeta kan?m? dondurdu. Yolda bulunan di?er araçlardaki insanlar olay? sadece seyretmekle kalmay?p, yard?m isteyen, so?uktan donan yaral?lar? da araçlar?na almam??lar! Üstelik 5 saat boyunca orada bulunmalar?na ra?men… Otopsi raporuna göre ölen o 8 ki?i donarak ölmü? ve asl?nda kurtulabilirmi?. Bu nas?l bir vicdand?r? Bu nas?l insanl?kt?r? Ben anlayamad?m, akl?m almad?. Anlamak da istemiyorum.