Sep 282008
 

Kisisel projelerimi ve deneysel calismalarimi gerceklestirmek icin kendime bir masa ustu bilgisayar aldim. Malumunuz, markali bir bilgisayar aldiginizda isletim sistemini de satiyorlar. Windows uzerinde de calismalarim olacagi icin buna itiraz etmeyip aldim bilgisayari. Haliyle gunluk kullanimim icin Linux kurmam gerektiginden bir adet Ubuntu CD’si indirdim. Hazir onu indirirken, denemek eger begenirsem de gunluk islerimde kullanmak uzere Fedora 9 ve OpenSuSE 11.0 indirdim. Ayrica binada olan kablosuz Internet’ten de faydalanmak uzere bir D-Link WDA-2320 kablosuz ag karti aldim.

Ag kartinin suruculeri Windows Vista’nin kendisinde mevcut degilmis. Varolan Windows XP suruculerini begenmedigi icin sistemi Ubuntu CD’si ile actim. Ag kartini tanidi ve Internet’ten kartin Vista suruculerini indirip kapattim. Daha sonra Fedora’yi denemek icin kurmaya calistim. Kurulum tamamlandi ama once ekran cozunurlugu ve frenkansi ile ilgili sorunlar yasadim. Sonra da aga baglanma ile ilgili. Daha sonra OpenSuSE’yi denemeye karar verdim. Ne de olsa son surumu oldukca ovuluyordu. Ancak o da benzer sorunlari cikartip nanik yapinca yine Ubuntu’yu kurdum. Ubuntu herseyi taniyip bir de ustune HP klavyemdeki multimedya tuslarini da taniyinca basliktaki lafi ettim. Evet Ubuntu, ozur dilerim, ben essegim.

Apr 272008
 

Ubuntu 8.04′ te Cisco VPN Client yazılımını yüklemek için yama uygulanması gerekiyor. Bunun için;

– cd vpnclient

– wget http://projects.tuxx-home.at/ciscovpn/patches/vpnclient-linux-2.6.24-final.diff

– patch < ./vpnclient-linux-2.6.24-final.diff

Tabi son olarak da;

– sudo ./vpn_install

Apr 242008
 

Ubuntu’nun son sürümü 8.04 bugün itibariyle kullan?ma sunuldu. Tabi birçok ki?i güncelleme yapmak istedi?i için Ubuntu paket depolar?ndan herhangi bir paket kurmak tam bir i?kence halini ald?. Ancak Ubuntu paket depolar?n?n Türkiye yans?lar?n? kullananlar, Almanya yans?s?n? kullanarak yine sorunsuz bir ?ekilde paket kurulumu yapabilir.

Oct 202007
 

Ubuntu 7.10′ (Gusty Gibbon) un ç?kmas?n?n hemen ard?ndan dizüstü bilgisayar?mdaki ve evde karde?imin kulland??? bilgisayardaki 7.04’ü (Feisty Fawn) güncellemeye koyuldum. Dizüstü bilgisayarda herhangi bir sorun ya?amadan güncellemeyi tamamlad?m. Ancak karde?imin bilgisayar?nda 7.04 ile çal??an NVidia MCP51 HD ses kart?n?n 7.10 ile çal??mad???n? farkettim.

Konuyu Google’da arat?nca birçok ki?inin de ayn? dertten muzdarip oldu?unu gördüm. K?y?da kö?ede bir hata bildiriminin son yorumunda yazan çözümü uygulayarak sorunu hallettim. Hata bildirimi sayfas?nda 2.6.22-12 çekirde?i üzerinden anlat?lm??, güncel Ubuntu çekirde?i ise 2.6.22-14.

Sorunun çözümü ?öyle:
Konsolu aç?p ?u komutu girerek linux-image-2.6.22-14-generic, linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini kuruyoruz:

sudo apt-get install linux-image-2.6.22-14-generic linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

E?er burada belirtti?imiz paketler zaten kuruluysa aptitude’a linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini tekrar kurmas?n? söylüyoruz:

aptitude reinstall linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

MCP51′ i çal??t?racak sürücünün aç?l??ta yüklenmesi için de sudo gedit /etc/modules komutu arac?l???yla /etc/modules dosyas?n? metin editöründe aç?yoruz. Yeni bir sat?ra snd-hda-intel yaz?p kaydedip ç?k?yoruz.

Bilgisayar?m?z? yeniden ba?lat?nca kar??m?za gelen aç?l?? menüsünden (grub) 2.6.22-14-generic çekirde?ini seçti?imizde Ubuntu’muz art?k ses veriyor olacak 🙂

Oct 082007
 

Ubuntu 7.04 kurulu dizüstü bilgisayar?m?, GPRS üzerinden nas?l Internet’e ç?karabilece?imi ararken ?öyle bir dokümana denk geldim: https://help.ubuntu.com/community/BluetoothDialup

Bu dokümana uyarak Sony Ericsson W700i cep telefonumdan Avea GPRS ile Internet’e ba?lanmak için ?u ad?mlar? izledim:

 • sudo apt-get install bluez-utils bluez-pin ppp

  komutunu girerek Bluetooth üzerinden Internet’e ba?lanmak için gerekli paketleri kurdum.

 • Bluetooth ile ba?lant? kurmadan önce telefon ile bilgisayar? e?le?tirmek gerekiyor. Bunun için de girerek telefonun MAC adresini bilmek gerekiyor:
  hcitool scan
 • sudo hcitool cc <telefonun MAC adresi>

 • sudo hcitool auth <telefonun MAC adresi>

 • sudo passkey-agent --default /usr/bin/bluez-pin

  Bu komutu girince kar??n?za nümerik giri? yapabilece?iniz bir kutu ç?kt?. Bu kutuya bir numara girip, telefonda da ayn? numaray? girdim.

 • sdptool browse <telefonun MAC adresi>

  komutunu girerek telefonumdaki servisleri listeledim. Burada “Service Name: Dial-up Networking” ba?l??? alt?ndaki “Protocol Descriptor List:”, “RFCOMM” k?sm?nda “Channel:” etiketinin kar??s?nda yazan kanal bizim için önemli.

 • Daha sonra;

  gksudo gedit /etc/bluetooth/rfcomm.conf

  komutuyla RFCOMM ayar dosyas?n? açt?m ve ?u sat?rlar? ekledim:

  rfcomm0 {
  bind yes;
  device your-phone-mac-address;
  channel your-phone-rfcomm-channel;
  comment "Bluetooth PPP Connection";
  }

 • Bluetooth servisini yeniden ba?latt?m:

  sudo /etc/init.d/bluetooth restart

 • PPP protokolü ile ba?lant? kurmay? sa?lamak için gksudo gedit /etc/ppp/peers/BluetoothDialup komutunu girerek yeni bir ba?lant? olu?turdum.
 • Dosyan?n içine ?u sat?rlar? yap??t?rd?m ve dosyay? kaydedip ç?kt?m:
 • debug
  noauth
  connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/BluetoothDialup"
  usepeerdns
  /dev/rfcomm0 115200
  defaultroute
  crtscts
  lcp-echo-failure 0

 • Çevirmeli ba?lant? kurulurken sistemleraras? mesajla?may? belirlemek için;
  gksudo gedit /etc/chatscripts/BluetoothDialup
  komutunu girip a?a??daki sat?rlar? girdim ve kaydedip ç?kt?m:
  TIMEOUT 35
  ECHO ON
  ABORT '\nBUSY\r'
  ABORT '\nERROR\r'
  ABORT '\nNO ANSWER\r'
  ABORT 'nNO CARRIER\r'
  ABORT '\nNO DIALTONE\r'
  ABORT '\nRINGINGrnrnRINGING\r'
  '' \rAT
  OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"'
  OK ATD*99***1#
  CONNECT ""
 • Yapm?? oldu?um bu ayarlarmalar sonras?nda telefonumu bir a? ba?lant?s? arayüzü olarak tan?mlamak için /etc/network/interfaces dosyas?na ?u sat?rlar? girdim:
  iface hci0 inet static

Bu ayarlamalar? tamamlad?ktan sonra Internet’e ba?lanmak için ?u komutu girmek yeterli:
pon BluetoothDialup